РАЗМЕРИ

Таванни вентилационни решетки завихрящи

Таванни вентилационни решетки завихрящи

Таванни вентилационни решетки завихрящи

Завихрящите вентилационни решетки са предназначени за подаване или засмукване на въздух във вентилационните и климатични системи в помещения с височина от 2.20 до 4.20м  .Въздушната струя се разпределя във всички посоки посредством подвижни пластмасови ламели.

 

Решетките са изработени от черна стоманена ламарина с прахово полимерно покритие по избор от каталога по RAL. Решетките могат да се комбинират с регулираща секция и присъединителна кутия.


» към вентилационни решетки