РАЗМЕРИ

Ревизионни вентилационни решетки

Ревизионни вентилационни решетки

Ревизионните решетки намират приложение във всички системи на вентилацията и климатизацията. Изпозват се на места където е необходимо достъп за ремонт и ревизия. Подходящи са за решетки към вентилаторни конвектори и
скрит таванен монтаж.Изработени са изцяло от алуминиеви профили. Састоят се от външна рамка, вътрешна рамка и панел от фиксирани кръстосани алуминиеви ламели. Панелът е вграден във вътрешната рамка и лежи свободно върху външната алуминиева рамка. Това позволява достъп за ревизия.

 

Ревизионните решетки се изработват в два варианта:
1.Тип растер – Панел от фиксирани кръстосани алуминиеви ламели.
2.Тип перфорирани – Панел от перфорирана ламарина с размер на отворите ф3, ф4, ф5 мм. Ревизионните решетки  могат да се комплектоват с регулираща секция за регулиране дебита на въздушния поток. Растерните ревизионните решетки  са с естествен алуминиев цвят. По желание се боядисват по RAL. Перфорираните ревизионни решетки се боядисват стандартно по RAL.


» към вентилационни решетки