Противопожарни клапи

Противопожарни клапи

Противопожарните клапи служат за предотвратяване разпространението на огън и запалителни вещества от един опожарен сегмент към следващ, чрез прекъсване на въздушния поток. Клапата се затваря автоматично при повишаване на температурата до 72 С. Предназначени са за работа в неа-гресивни и взривобезопасни среди.

Противопожарните клапи се окомплектоват с два вида изпълнителен механизъм:
• механичен спусък с пружинно действие и стопяема пластина
• електрически изпълнителен механизъм с пружинно действие и термоелектрическа защита (изключващо устройство).


» към вентилационни съоражения