ЗА НАС

Ако не ставаме все
по-добри, скоро
преставаме да
бъдем ДОБРИ! Ако не ставаме все
по-добри, скоро
преставаме да
бъдем ДОБРИ!
Ако не ставаме все
по-добри, скоро
преставаме да
бъдем ДОБРИ!


Оливер Кромуел

НАТАЛИ КЛИМА ООД е българска фирма, създадена през 1995 г. Специализирана е в областта на климатичната, вентилационната и отоплителната техника, като проектира, произвежда, доставя и монтира оборудване по индивидуални проекти. Фирмата разполага със собствена производствена база, оборудвана с прецизни машини и съоръжения, организирани в съответствие с прогнозата за развитие на фирмата. На площ от 800 кв.м. са обособени цехове за производство на:
         - Вентилационни решетки,
         - Вентилационни съоръжения,
         - Въздуховодни елементи,
         - Прахово боядисване.

Ръководството на НАТАЛИ КЛИМА ООД заедно със своите служители се стреми да направи фирмата различима от много други организации със сродна дейност, като предлага широка гама собствени продукти – както унифицирани, така и продукти със специфични изисквания по поръчка на клиента. В момента фирмата предлага на пазара над 30 продукта, като постоянно обогатява производствената гама с нови модификации на усвоените продукти. Персоналът на НАТАЛИ КЛИМА ООД е високо квалифициран в дейностите, които извършва, обучен по специфична производствена технология на фирмата. Системата за управление на качеството е изградена въз основа на ISO9001:2000, като в нея са интегрирани всички процеси в организацията, които имат отношение към качеството на нашите продукти.

За периода на съществуването си, в резултат на сътрудничеството с наши и чужди партньори, НАТАЛИ КЛИМА ООД изпълни вентилационни, климатични и отоплителни инсталации на много административни и търговски обекти на територията на страната. Фирмата залага на качество, коректност и дългосрочно партньорство. Благодарение на опита си и гъвкавата фирмена политика, ние сме предпочитан доставчик на много фирми.

Политика по качеството
Ръководството на НАТАЛИ КЛИМА ООД официално декларира своята политика по управлението на качеството, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. Политиката по управлението на качеството на фирмата е насочена към: Осъзнато високо качество на дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качество на произвежданите продукти, отговарящо на националното законодателство при осигурени безопасни и здравословни условия на труд.