РАЗМЕРИ

Канални филтри

Канални филтри

Канални филтри

 

Каналните филтри са предназначени за вграждане в съоръжения за вентилация и климатизация. Състоят се от рамка то поцинкована ламарина в която е вградена мрежа и филтърна материя.


» към вентилационни съоражения