Detailed information PDF

Спиро въздуховоди

Спиро въздуховоди

Спиро въздуховодите намират приложение във вентилационните инсталации. Имат по-малко съпротивление от правоъгълните въздуховоди, подходящи са за открит монтаж.

Изработват се:

- стандартно:
      - от поцинкована ламарина
      - с дължина 3м.

- специално:
     - от неръждаема ламарина    
     - с прахово- полимерно покритие по RAL
     - с дължина по- голяма от 3м.


» to ventilation components